لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : 3,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 30 متری هنرستان
تاریخ ثبت : 1398/2/25
کد متقاضی : 129694
تلفن همراه : 09127540152 (کارشناس شهر املاک)