لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : ویلایی - آپارتمان - زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 75   متر مربع
حداکثر مساحت : 100   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 150,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 250,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 20 متری زاد , بلوار شاهد , توحید , جواد الائمه , خاکفرج , کاشانی , هفت تیر
تاریخ ثبت : 1398/3/1
کد متقاضی : 129766
تلفن همراه : 09100311803