لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : ویلایی - زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 250   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 800,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 900,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : کلهری
تاریخ ثبت : 1398/6/14
کد متقاضی : 131363
تلفن همراه : 09127540152 (کارشناس شهر املاک)