لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 150   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 3,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : شهرک قدس
تاریخ ثبت : 1398/7/16
کد متقاضی : 131853
تلفن همراه : 09120604208 (کارشناس شهر املاک)