لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 60   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : 150,000,000  تومان
شهر : قیر
منطقه : ابوذر , امامت , بسیج , بلوار آزادگان , بلوار امام , بلوار غربی , بلوار فرزانگان , بلوار کشاورز , بلوار مطهری , پاسداران , دانش آموز , رضوان , سرباز , شهید رجایی , کمربندی مهر , معلم
تاریخ ثبت : 1399/5/9
کد متقاضی : 137902
تلفن همراه : 09107204300