× هشدار!
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 130   متر مربع
حداکثر مساحت : 200   متر مربع
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : - - -
شهر : نایین
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/12/13
کد متقاضی : 141298
تلفن همراه : ۰۹۱۳۶۹۶۸۷۰۸

برگرد بالا