× هشدار!
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 150   متر مربع
حداکثر مساحت : 650   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 50,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,000,000,000,000  تومان
شهر : زنجان
منطقه : شهرك كارمندان
تاریخ ثبت : 1400/2/20
کد متقاضی : 141858
تلفن همراه : 09022293658

برگرد بالا