× هشدار!
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,200,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,250,000,000  تومان
شهر : شهریار
منطقه : ابراهیم آباد , اسدآباد , اسکمان , اصیل آباد , الورد , امیریه , بادامک , بکه , ترپاق تپه , جعفریه , حصارزیرک , حصارساتی , دهشاد بالا , دهشاد پایین , دینارآباد , رازمره , رامین , رزکان , رضی آباد بالا , رضی آباد پایین , رنگرز , سعید آباد , سقرچین , شاهدشهر , شهر اندیشه , شهر باغستان , شهر فردوسیه , شهر وحیدیه , شهرک باباسلمان , شهریار , صباشهر , عباس آباد , فاز یک اندیشه , فرارت , قجر , قجرآباد , قره تپه , قشلاق مهرچین , قلعه بهاء , قلعه دهشاد , قلعه نو , کاروان , کردامیر , کردزار , کرشته , کهنز , محمد آباد , محمود آباد خلج آباد , مهدیه , نصرت آباد , وائین , وارمینک , وسطر , یبارک , یوسف آباد صیرفی
تاریخ ثبت : 1400/4/6
کد متقاضی : 142365
تلفن همراه : 09124217582

برگرد بالا