× هشدار!
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 400   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,500,000,000  تومان
شهر : رودسر
منطقه : ۷۲ تن , جافجیر محله , حسین آباد , رحیم آباد , شهدا , شهرك رجایی , كلان كلایه , كمر بندی , کناره ساحلی , كویه , له له رود
تاریخ ثبت : 1400/4/7
کد متقاضی : 142378
تلفن همراه : 09125539689

برگرد بالا