× هشدار!
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 500   متر مربع
حداکثر مساحت : 2000   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 20,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 27,000,000,000  تومان
شهر : ارومیه
منطقه : آزادگان , بهداری , دانشكده -پل قویون , سعدی , شیخ تپه , گلشهر , مولوی
تاریخ ثبت : 1400/4/30
کد متقاضی : 142532
تلفن همراه : 09147199894

برگرد بالا