× هشدار!
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 40   متر مربع
حداکثر مساحت : 40   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 200,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 200,000,000  تومان
شهر : کرمان
منطقه : شهرک افضلی پور , شهرک ثارالله , شهرک جهاد , شهرک شکوه , شهرک لاله , شهرک مطهری , شهرک ولایت , مركزشهر , مشتاق , هفت باغ
تاریخ ثبت : 1400/6/20
کد متقاضی : 142816
تلفن همراه : 09136673426

برگرد بالا