× هشدار!
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 2,300,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 30 متری هنرستان , 55 متری فردوسی , انسجام , بلوار قائم , بلوار محمود نژاد , بنیاد , بوعلی
تاریخ ثبت : 1401/5/3
کد متقاضی : 145512
تلفن همراه : 09100786169 (کارشناس شهر املاک)

برگرد بالا