× هشدار!
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 5   متر مربع
حداکثر مساحت : 25   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 5,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 500,000  تومان
شهر : ملایر
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/11/23
کد متقاضی : 140982
تلفن همراه : 09057141257

برگرد بالا