× هشدار!
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 60   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 10,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : کلهری
تاریخ ثبت : 1399/11/24
کد متقاضی : 140997
تلفن همراه : 09921428735

برگرد بالا