× هشدار!
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 100   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : پردیس
منطقه : فاز 1 محله 1 , فاز 1 محله 2 , فاز 1 محله 3 , فاز 1 محله 4 , فاز 2 محله 1 , فاز 2 محله 2 , فاز 2 محله 3 , فاز 2 محله 4 , فاز 3 محله 1 , فاز 3 محله 2 , فاز 3 محله 3 , فاز 3 محله 4 , فاز 4 محله 1
تاریخ ثبت : 1399/12/3
کد متقاضی : 141151
تلفن همراه : 09916163431

برگرد بالا