× هشدار!
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 3,500,000  تومان
شهر : تهران
منطقه : تکاوران , تلفنخانه , تهرانپارس , حکیمیه , دلاوران , رسالت , سراج , فرجام , گلبرگ , لویزان , میدان 100 , نارمک , نیروی دریایی , هفت حوض , هنگام
تاریخ ثبت : 1400/2/3
کد متقاضی : 141721
تلفن همراه : 09385585105

برگرد بالا