× هشدار!
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 70   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 2,000,000  تومان
شهر : تهران
منطقه : تهرانپارس , دلاوران , رسالت , سراج , سرخه حصار , فرجام , مجیدیه , هفت حوض , هنگام
تاریخ ثبت : 1400/3/17
کد متقاضی : 142211
تلفن همراه : 09351375433

برگرد بالا