× هشدار!
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 48   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 20,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 3,000,000  تومان
شهر : تهران
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/4/9
کد متقاضی : 142390
تلفن همراه : 09053778354

برگرد بالا