× هشدار!
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 2,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 15,000,000  تومان
شهر : چمستان
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/4/25
کد متقاضی : 142493
تلفن همراه : 09112104296

برگرد بالا