× هشدار!
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 60   متر مربع
حداکثر مساحت : 90   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/5/4
کد متقاضی : 142567
تلفن همراه : ۰۹۳۶۰۳۷۷۳۳۵

برگرد بالا