× هشدار!
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 30   متر مربع
حداکثر مساحت : 45   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 70,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : تهران
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/5/13
کد متقاضی : 142621
تلفن همراه : 09212093820

برگرد بالا