× هشدار!
نوع ملک : مغازه - انبار/گاراژ
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 15   متر مربع
حداکثر مساحت : 100   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 70,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 4,000,000  تومان
شهر : تهران
منطقه : امیرکبیر
تاریخ ثبت : 1400/6/3
کد متقاضی : 142726
تلفن همراه : 09381339425

برگرد بالا