لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

متقاضیان رهن و اجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
4355 مورد یافت شد.
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 10,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/7/9
کد متقاضی : 139260
تلفن همراه : 09140378114 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 90   متر مربع
حداکثر مساحت : 110   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : هفت تیر
تاریخ ثبت : 1399/7/9
کد متقاضی : 139253
تلفن همراه : 09127595464
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 90   متر مربع
حداکثر مساحت : 110   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : هفت تیر
تاریخ ثبت : 1399/7/9
کد متقاضی : 139254
تلفن همراه : 09127595464
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 90   متر مربع
حداکثر مساحت : 110   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : هفت تیر
تاریخ ثبت : 1399/7/9
کد متقاضی : 139255
تلفن همراه : 09127595464
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 90   متر مربع
حداکثر مساحت : 110   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : هفت تیر
تاریخ ثبت : 1399/7/9
کد متقاضی : 139252
تلفن همراه : 09127595464
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 90   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 30,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,500,000  تومان
شهر : بابلسر
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/7/9
کد متقاضی : 139241
تلفن همراه : 09111175169 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 30,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/7/9
کد متقاضی : 139239
تلفن همراه : 09301147322 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 40   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 110,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 60  تومان
شهر : تهران
منطقه : ازگل , اشرفی اصفهانی , بلوار کوهسار , پونک
تاریخ ثبت : 1399/7/9
کد متقاضی : 139236
تلفن همراه : 09223327318
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/7/9
کد متقاضی : 139235
تلفن همراه : 09140378114 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 2,500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/7/9
کد متقاضی : 139233
تلفن همراه : 09301147322 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر