» متقاضیان رهن و اجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
236 مورد یافت شد.
نوع ملک : کارگاه/کارخانه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 200   متر مربع
حداکثر مساحت : 200   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 10,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,500,000  تومان
شهر : مشهد
منطقه : جاده سنتو
تاریخ ثبت : 1397/3/3
کد متقاضی : 122642
تلفن همراه : 09154193782
نوع ملک : کارگاه/کارخانه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 400   متر مربع
حداکثر مساحت : 600   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 10,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : خلجستان , جاده قدیم قم – تهران , روستای سراجه
تاریخ ثبت : 1397/3/2
کد متقاضی : 122638
تلفن همراه : 09116633644
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 150,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/3/2
کد متقاضی : 122636
تلفن همراه : 09188318153 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 20,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 800,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/3/2
کد متقاضی : 122635
تلفن همراه : 09188318153 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 60   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 100,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/3/2
کد متقاضی : 122632
تلفن همراه : 09188318153 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 70   متر مربع
حداکثر مساحت : 100   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 700,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,500,000  تومان
شهر : تهران
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/3/2
کد متقاضی : 122610
تلفن همراه : 09122077386
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 15   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 5,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 700,000  تومان
شهر : قم
منطقه : شهرک قدس
تاریخ ثبت : 1397/3/2
کد متقاضی : 122607
تلفن همراه : 09123515636
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 100   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 20,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : ساوه
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/3/1
کد متقاضی : 122604
تلفن همراه : 09332352214
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 190   متر مربع
حداکثر مساحت : 300   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 3,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/3/1
کد متقاضی : 122598
تلفن همراه : 09904556475 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 110   متر مربع
حداکثر مساحت : 110   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 100,000  تومان
شهر : قم
منطقه : شهرک قدس
تاریخ ثبت : 1397/2/31
کد متقاضی : 122572
تلفن همراه : 09128530097
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر