× هشدار!
متقاضیان رهن و اجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
4139 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/4/8
کد متقاضی : 145292
تلفن همراه : (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 5,500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/4/5
کد متقاضی : 144953
تلفن همراه : 09128517486
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 5,500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/4/5
کد متقاضی : 144952
تلفن همراه : 09219799754
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 110   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 400,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/4/5
کد متقاضی : 144950
تلفن همراه : 09919242787 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 200   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 150,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 20,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/4/5
کد متقاضی : 144949
تلفن همراه : 09919242787 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 200   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 15,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/4/5
کد متقاضی : 144947
تلفن همراه : 09919242787 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 350,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 6,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/4/5
کد متقاضی : 144944
تلفن همراه : 09919242787 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 15,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 2,000,000  تومان
شهر : مارلیک
منطقه : ارغوان , حسابی , شهرك گلشن , فاز 1 , فاز 2 , فاز 3 , كسری
تاریخ ثبت : 1401/4/5
کد متقاضی : 144943
تلفن همراه : 09398165127
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 200,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 8,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/4/4
کد متقاضی : 144935
تلفن همراه : 09919242787 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 130   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 800,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/4/2
کد متقاضی : 144927
تلفن همراه : 09919242787 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر  
برگرد بالا