لسیت متقاضیان خرید و اجاره

متقاضیان رهن و اجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
3750 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 55   متر مربع
حداکثر مساحت : 85   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 17,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 300,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/5
کد متقاضی : 128582
تلفن همراه : 09377824846
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 65   متر مربع
حداکثر مساحت : 80   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 7,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 300,000  تومان
شهر : ملارد
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/4
کد متقاضی : 128581
تلفن همراه : 09026685850
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 10,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/4
کد متقاضی : 128576
تلفن همراه : 09191484602 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : 70   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 55,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/4
کد متقاضی : 128568
تلفن همراه : 09036416970 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/4
کد متقاضی : 128567
تلفن همراه : 09128535264 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 120   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/3
کد متقاضی : 128546
تلفن همراه : ۰۹۱۹۲۹۵۹۲۰۷
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 120   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 100,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/2
کد متقاضی : 128544
تلفن همراه : 09036416970 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : 90   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 4,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/2
کد متقاضی : 128539
تلفن همراه : 09036416970 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/12/1
کد متقاضی : 128524
تلفن همراه : 09191484602 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 150   متر مربع
حداکثر مساحت : 200   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 500  تومان
شهر : قم
منطقه : جمهوری
تاریخ ثبت : 1397/12/1
کد متقاضی : 128519
تلفن همراه : 09126513239
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر