لسیت متقاضیان خرید و اجاره

متقاضیان رهن و اجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
4505 مورد یافت شد.
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 90   متر مربع
حداکثر مساحت : 200   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : صفاییه
تاریخ ثبت : 1398/9/21
کد متقاضی : 133039
تلفن همراه : ۰۹۲۰۶۵۵۴۶۸۶
نوع ملک : انبار/گاراژ
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 70   متر مربع
حداکثر مساحت : 150   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 10,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 2,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/9/21
کد متقاضی : 133034
تلفن همراه : 09124516318 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 120   متر مربع
حداکثر مساحت : 200   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 150,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/9/21
کد متقاضی : 133023
تلفن همراه : 09127469400 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 140   متر مربع
حداکثر مساحت : 170   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 70,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 3,500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/9/20
کد متقاضی : 133016
تلفن همراه : 09151566676
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : 140   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 3,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/9/20
کد متقاضی : 133014
تلفن همراه : 09104849870 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 150   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 120,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 300,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/9/20
کد متقاضی : 133008
تلفن همراه : 09127469400 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 90   متر مربع
حداکثر مساحت : 120   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 20 متری امام حسین , 20 متری فجر , 30 متری قائم , 55 متری فردوسی , ارم , بلوار امین , بلوار پیامبر اعظم , بلوار دانش , بلوار محمود نژاد , بلوار منتظری , بنیاد , بوعلی , جمهوری , دانیال , دورشهر , رسالت , زنبیل آباد , ساحلی , سالاریه , سمیه , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , شهرک قدس , صفاشهر , صفاییه , عطاران , گلستان , مصلی , معلم , میثم , یزدانشهر
تاریخ ثبت : 1398/9/20
کد متقاضی : 133005
تلفن همراه : 09127469400 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 75   متر مربع
حداکثر مساحت : 95   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 20 متری امام حسین , 20 متری فجر , 30 متری قائم , 55 متری فردوسی , ارم , بلوار امین , بلوار پیامبر اعظم , بلوار دانش , بلوار محمود نژاد , بلوار منتظری , بنیاد , بوعلی , جمهوری , دانیال , دورشهر , رسالت , زنبیل آباد , ساحلی , سالاریه , سمیه , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , شهرک قدس , صفاشهر , صفاییه , عطاران , گلستان , مصلی , معلم , میثم , یزدانشهر
تاریخ ثبت : 1398/9/19
کد متقاضی : 132983
تلفن همراه : 09127469400 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 100   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 300,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 20 متری امام حسین , 20 متری فجر , 30 متری قائم , 55 متری فردوسی , ارم , بلوار امین , بلوار پیامبر اعظم , بلوار دانش , بلوار محمود نژاد , بلوار منتظری , بنیاد , بوعلی , جمهوری , دانیال , دورشهر , رسالت , زنبیل آباد , ساحلی , سالاریه , سمیه , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , شهرک قدس , صفاشهر , صفاییه , عطاران , گلستان , مصلی , معلم , میثم , یزدانشهر
تاریخ ثبت : 1398/9/19
کد متقاضی : 132982
تلفن همراه : 09127469400 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : کارگاه/کارخانه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 200   متر مربع
حداکثر مساحت : 220   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : شهر قائم , شهید محلاتی , میدان پلیس
تاریخ ثبت : 1398/9/18
کد متقاضی : 132977
تلفن همراه : ۰۹۱۲۳۵۳۶۱۵۶
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر