لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

متقاضیان رهن و اجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
4318 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 30   متر مربع
حداکثر مساحت : 50   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 15,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 800,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/1/15
کد متقاضی : 134936
تلفن همراه : 09100567886
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 100   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 5,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : زنبیل آباد
تاریخ ثبت : 1399/1/13
کد متقاضی : 134931
تلفن همراه : 09154600133
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 120   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/1/11
کد متقاضی : 134928
تلفن همراه : ۰۹۱۰۷۷۶۳۸۹۹
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 75   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : 1,500,000  تومان
شهر : بندرعباس
منطقه : آبشورك , آزادگان , اسبچین , الهیه , امام حسین , امام خمینی , امیر کبیر , ایسین , بندر عباس , بورایش , پشت شهر , دانشگاه , رسالت , رسالت جنوبی , زیباشهر , ساحلی , شریعتی , شهر نمایش , شهرک الهیه , شهرک امیر , شهرك برق آبشورك , شهرک بنفشه , شهرك پرند , شهرک غنچه , شهرك نبوت , شیرین دشت , طالقانی , طلائیه , فاطمی , فجر , فلكه قدس , كازرونی , كاظم رود , كلاردشت , كوی خلیج فارس , کوی فرهنگیان , گلشهر , ماهشهر , متل قو , مجتمع مهرگان , نخل ناخدا , نشتا , نظرآباد
تاریخ ثبت : 1399/1/11
کد متقاضی : 134926
تلفن همراه : 09309943991
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 150   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/1/9
کد متقاضی : 134923
تلفن همراه : 09128548422
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 20   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 13,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,300,000  تومان
شهر : قم
منطقه : آذر , بازار , بلوار امین , چهارمردان , عمار یاسر , کلهری , گلزار , میدان پلیس
تاریخ ثبت : 1399/1/9
کد متقاضی : 134918
تلفن همراه : 09127596357
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 35   متر مربع
حداکثر مساحت : 100   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 10,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 400,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/12/28
کد متقاضی : 134904
تلفن همراه : 09356105007
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/12/27
کد متقاضی : 134903
تلفن همراه : 09196636172 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 70   متر مربع
حداکثر مساحت : 80   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 60,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 700,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/12/25
کد متقاضی : 134887
تلفن همراه : 09928502907 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 90   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 40,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 700,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/12/25
کد متقاضی : 134886
تلفن همراه : 09928502907 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر