لسیت متقاضیان خرید و اجاره

» متقاضیان رهن و اجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
3726 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 120   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 55,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 500,000  تومان
شهر : اصفهان
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/5/24
کد متقاضی : 124688
تلفن همراه : 09133360144
نوع ملک : ویلایی - کارگاه/کارخانه - انبار/گاراژ
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 150   متر مربع
حداکثر مساحت : 250   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/5/24
کد متقاضی : 124686
تلفن همراه : ۰۹۱۲۵۵۳۱۹۹۴
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/5/24
کد متقاضی : 124685
تلفن همراه : 09188318153 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 70   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 18,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 200,000  تومان
شهر : قم
منطقه : انسجام , باجک , بلوار امین , بنیاد , پردیسان , چهارمردان , حرم , زنبیل آباد , سالاریه , صفاییه , عمار یاسر , مهدیه , میدان پلیس
تاریخ ثبت : 1397/5/23
کد متقاضی : 124663
تلفن همراه : 09363774061
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 25,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/5/23
کد متقاضی : 124655
تلفن همراه : 09188318153 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 10   متر مربع
حداکثر مساحت : 10   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 300,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 350,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 20 متری شهید بهشتی , 20 متری مطهری , 30 متری کیوانفر , 30 متری هنرستان
تاریخ ثبت : 1397/5/23
کد متقاضی : 124653
تلفن همراه : 02532611515
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 30,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/5/23
کد متقاضی : 124649
تلفن همراه : 09188318153 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 70   متر مربع
حداکثر مساحت : 70   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/5/23
کد متقاضی : 124644
تلفن همراه : ۰۹۳۶۳۷۷۴۰۶۱
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 25,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/5/23
کد متقاضی : 124643
تلفن همراه : 09372514226 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 85   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 16,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 400,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/5/23
کد متقاضی : 124641
تلفن همراه : 09188318153 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر