لسیت متقاضیان خرید و اجاره

متقاضیان رهن و اجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
3639 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 95   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 45,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/1/29
کد متقاضی : 129256
تلفن همراه : 09380901900
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 120   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 20 متری امام حسین , 30 متری قائم , 30 متری هنرستان , 55 متری فردوسی , انسجام , بلوار امین , بلوار محمود نژاد , بنیاد , جمهوری , دورشهر , سالاریه , سمیه , صفاشهر , میثم
تاریخ ثبت : 1398/1/28
کد متقاضی : 129241
تلفن همراه : 09359984768
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : 90   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : انسجام
تاریخ ثبت : 1398/1/27
کد متقاضی : 129214
تلفن همراه : ۰۹۱۹۴۵۲۸۶۹۰
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 120   متر مربع
حداکثر مساحت : 200   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 15,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 55 متری فردوسی , بنیاد , سالاریه , شهرک زین الدین , شهرک قدس , صفاشهر
تاریخ ثبت : 1398/1/26
کد متقاضی : 129190
تلفن همراه : 09127592722
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 70   متر مربع
حداکثر مساحت : 80   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : تهران
منطقه : خلیج فارس
تاریخ ثبت : 1398/1/26
کد متقاضی : 129185
تلفن همراه : ۰۹۰۳۵۴۷۳۱۹۱
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 120   متر مربع
حداکثر مساحت : 250   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 100  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 100  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/1/25
کد متقاضی : 129163
تلفن همراه : 09213168189
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 95   متر مربع
حداکثر مساحت : 150   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 80,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 200,000  تومان
شهر : قم
منطقه : انسجام , بلوار امین , بلوار محمود نژاد , بنیاد , جمهوری , سمیه , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , شهرک قدس , صفاشهر , گلستان
تاریخ ثبت : 1398/1/25
کد متقاضی : 129158
تلفن همراه : 09127597585
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 60   متر مربع
حداکثر مساحت : 110   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 30,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 800,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 20 متری زاد , انسجام , بنیاد , توحید , جمهوری , جواد الائمه , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , یزدانشهر
تاریخ ثبت : 1398/1/25
کد متقاضی : 129157
تلفن همراه : 09127464581
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 120   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 200,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 100,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 20 متری امام حسین , 30 متری قائم , بلوار امین , بلوار قائم , بنیاد , جمهوری , رسالت , زنبیل آباد , سالاریه , سمیه , شهرک امام خمینی , شهرک قدس , صفاشهر , عطاران , عمار یاسر , کلهری , گلستان
تاریخ ثبت : 1398/1/25
کد متقاضی : 129152
تلفن همراه : 09192532294
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 200   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : 20 متری امام حسین , 55 متری فردوسی , انسجام , بلوار امین , بنیاد , پردیسان , دانیال , دورشهر , رسالت , زنبیل آباد , ساحلی , سمیه , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , صفاییه , مصلی , معلم
تاریخ ثبت : 1398/1/24
کد متقاضی : 129144
تلفن همراه : ۰۹۱۹۱۵۲۸۱۱۳
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر