لسیت متقاضیان خرید و اجاره

متقاضیان خرید و فروش
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
8124 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 150   متر مربع
حداکثر مساحت : 200   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,300,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/9/22
کد متقاضی : 133041
تلفن همراه : 09055926848 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 300   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,800,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,800,000,000  تومان
شهر : دماوند
منطقه : غفاری
تاریخ ثبت : 1398/9/22
کد متقاضی : 133040
تلفن همراه : 09903981158
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 400,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 400,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/9/21
کد متقاضی : 133038
تلفن همراه : 09127481169 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 250   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 3,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/9/21
کد متقاضی : 133037
تلفن همراه : 09198700996 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 130   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 700,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 900,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/9/21
کد متقاضی : 133036
تلفن همراه : 09100127292 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 450,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 450,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/9/21
کد متقاضی : 133035
تلفن همراه : 09127481169 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,200,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 20 متری امام حسین , 20 متری فجر , 30 متری قائم , 55 متری فردوسی , ارم , بلوار امین , بلوار پیامبر اعظم , بلوار دانش , بلوار محمود نژاد , بلوار منتظری , بنیاد , بوعلی , جمهوری , دانیال , دورشهر , رسالت , زنبیل آباد , ساحلی , سالاریه , سمیه , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , شهرک قدس , صفاشهر , صفاییه , عطاران , گلستان , مصلی , معلم , میثم , یزدانشهر
تاریخ ثبت : 1398/9/21
کد متقاضی : 133033
تلفن همراه : 09055926848 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 120   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 900,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 30 متری قائم , 20 متری فجر , بلوار امین , بلوار محمود نژاد , سالاریه , زنبیل آباد , شهرک قدس , صفاشهر , عطاران , گلستان , جمهوری
تاریخ ثبت : 1398/9/21
کد متقاضی : 133032
تلفن همراه : 09127597543 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 140   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 600,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 850,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/9/21
کد متقاضی : 133031
تلفن همراه : 09128547338 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 900,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 950,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1398/9/21
کد متقاضی : 133030
تلفن همراه : 09120514037 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر