× هشدار!
متقاضیان خرید و فروش
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
8190 مورد یافت شد.
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 2,500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/8/3
کد متقاضی : 143059
تلفن همراه : 09120789276 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 200   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 10,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 10,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/8/3
کد متقاضی : 143058
تلفن همراه : 09127469400 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 5,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 6,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/8/3
کد متقاضی : 143057
تلفن همراه : 09109707814 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 650,000,000  تومان
شهر : بابلسر
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/8/3
کد متقاضی : 143056
تلفن همراه : 09117945806 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,300,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/8/3
کد متقاضی : 143055
تلفن همراه : 09109707814 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : پیش فروش
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/8/3
کد متقاضی : 143054
تلفن همراه : 09100786169 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,100,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,100,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/8/3
کد متقاضی : 143053
تلفن همراه : 09120789276 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,100,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/8/1
کد متقاضی : 143050
تلفن همراه : 09128535264 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 2,500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/8/1
کد متقاضی : 143049
تلفن همراه : 09120789276 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/8/1
کد متقاضی : 143048
تلفن همراه : 09928502907 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر  
برگرد بالا