» متقاضیان خرید و فروش
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
874 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 85   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 250,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 300,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : انسجام , بنیاد , جمهوری
تاریخ ثبت : 1397/3/2
کد متقاضی : 122641
تلفن همراه : 09120604208 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : 400,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/3/2
کد متقاضی : 122640
تلفن همراه : 09125518773 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 50   متر مربع
حداکثر مساحت : 100   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 80,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 100,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/3/2
کد متقاضی : 122639
تلفن همراه : 09014754033
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 600,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 650,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/3/2
کد متقاضی : 122637
تلفن همراه : 09123532855 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 250,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 300,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/3/2
کد متقاضی : 122634
تلفن همراه : 09125518773 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 800,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/3/2
کد متقاضی : 122633
تلفن همراه : 09103790371 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 330,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 360,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : انسجام , جمهوری
تاریخ ثبت : 1397/3/2
کد متقاضی : 122631
تلفن همراه : 09128536240 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 300,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 350,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/3/2
کد متقاضی : 122630
تلفن همراه : 09123532855 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 125   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 300,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : - - -
شهر : قم
منطقه : بنیاد , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , 30 متری قائم
تاریخ ثبت : 1397/3/2
کد متقاضی : 122629
تلفن همراه : 09120604208 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 350,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 400,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1397/3/2
کد متقاضی : 122628
تلفن همراه : 09128520618 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر