لسیت متقاضیان خرید و اجاره

لسیت متقاضیان خرید و اجاره

متقاضیان خرید و فروش
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
8286 مورد یافت شد.
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 180   متر مربع
حداکثر مساحت : 190   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 4,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 4,200,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/13
کد متقاضی : 140266
تلفن همراه : 09928502907 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/13
کد متقاضی : 140265
تلفن همراه : 09127597543 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : 5,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/12
کد متقاضی : 140264
تلفن همراه : 09113105289 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/12
کد متقاضی : 140263
تلفن همراه : 09100786169 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 3,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/12
کد متقاضی : 140262
تلفن همراه : 09100786169 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 2,500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 3,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/12
کد متقاضی : 140261
تلفن همراه : 09398535800 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,200,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,300,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/12
کد متقاضی : 140259
تلفن همراه : 09914574323 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 30 متری هنرستان , 20 متری فجر , 30 متری قائم , 55 متری فردوسی , انسجام , بلوار امین , بلوار پیامبر اعظم , بلوار محمود نژاد , بنیاد , جمهوری , دانیال , دورشهر , رسالت , زنبیل آباد , سمیه , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , شهرک قدس , صفاشهر , عطاران , گلستان , مصلی , معلم , میثم
تاریخ ثبت : 1399/9/12
کد متقاضی : 140258
تلفن همراه : 09127481169 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 100   متر مربع
حداکثر مساحت : 130   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 3,500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 4,100,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/12
کد متقاضی : 140257
تلفن همراه : 09354809058 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 850,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/9/12
کد متقاضی : 140256
تلفن همراه : 09123515294 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر