جستجو با قابلیت مشارکت در ساخت

جستجو با قابلیت مشارکت در ساخت

جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
259 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه
600 متر
قیمت: 15000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
3880 متر
قیمت: 30000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
5
test
کارگاه / کارخانه
640 متر
قیمت: 2500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
722 متر
قیمت: 3400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
1000 متر
قیمت: 350000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
1000 متر
قیمت: 350000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
95 متر
قیمت: 705000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
250 متر
قیمت: 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
test
زمین
1000 متر
قیمت: 18000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
106 متر
قیمت: 11000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
test
ویلایی
303 متر
قیمت: 2424000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
4
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
2000 متر
قیمت: 2800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
1
test
آپارتمان
160 متر
قیمت: 2100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
8
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
54 متر
قیمت: 2250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
375 متر
قیمت: 255000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
4
test
ویلایی
103 متر
قیمت: 1000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
2
test
زمین
14400 متر
قیمت: 30000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
2600 متر
قیمت: 3300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
10
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
261 متر
قیمت: 4160000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
250 متر
قیمت: 1675000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
5
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
500 متر
قیمت: 40000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت ملک تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
234923 1 600 15,000,000,000 5 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1399/8/1
234878 4 3880 30,000,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1399/8/1
234529 640 2,500,000,000 2 41 1399/7/16
217189 722 3,400,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 136 1398/8/19
233177 1000 350,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1399/8/1
233174 1000 350,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1399/8/1
233082 95 705,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 72 1399/6/25
232806 250 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1399/8/1
228826 1000 18,000,000,000 110 1399/4/21
232296 1 6 106 11,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 30 1399/6/19
232173 1 303 2,424,000,000 3 37 1399/6/10
232065 2000 2,800,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 51 1399/6/19
227040 2 5 160 2,100,000,000 3 148 1399/3/26
231408 3 3 54 2,250,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 40 1399/5/28
231075 375 255,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 27 1399/5/28
230641 3 103 1,000,000,000 31 1399/5/19
230622 14400 30,000,000,000 45 1399/5/16
230242 2 2600 3,300,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 36 1399/5/16
209677 261 4,160,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 216 1398/2/29
229618 250 1,675,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 31 1399/5/16
229327 500 40,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 56 1399/5/16
12345...