جستجو با قابلیت مشارکت در ساخت

جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
80 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
700 متر
قیمت: 800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
12 ساعت قبل
5
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
69 متر
قیمت: 910000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
12 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
151 متر
قیمت: 250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
400 متر
قیمت: 400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
177 متر
قیمت: 2050000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
290 متر
قیمت: 1650000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
100 متر
قیمت: 100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
1
test
ویلایی
256 متر
قیمت: 1800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
6
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
146 متر
قیمت: 670000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
60 متر
قیمت: 600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
test
زمین
296 متر
قیمت: 2500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
220 متر
قیمت: 60000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
250 متر
قیمت: 80000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
800 متر
قیمت: 18000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
28700 متر
قیمت: 8610000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
5
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
5000 متر
قیمت: 25000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
100 متر
قیمت: 200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
13000 متر
قیمت: 3900000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
1250 متر
قیمت: 937000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
236 متر
قیمت: 56000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
300 متر
قیمت: 480000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
2
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت ملک تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
204908 700 800,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1397/9/22
204910 5 5 69 910,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1397/9/22
205048 1 151 250,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 4 1397/9/21
204588 1 400 400,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 20 1397/9/10
204486 177 2,050,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 26 1397/9/8
204487 290 1,650,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 21 1397/9/7
204328 100 100,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 25 1397/9/6
204443 2 256 1,800,000,000 3 67 1397/9/6
203951 1 4 146 670,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 68 1397/8/23
203818 4 60 600,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 50 1397/8/19
203823 296 2,500,000,000 77 1397/8/19
203667 220 60,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 52 1397/8/14
203682 250 80,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 54 1397/8/14
203661 800 18,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 49 1397/8/13
203675 28700 8,610,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 55 1397/8/13
203488 5000 25,000,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 70 1397/8/7
203558 100 200,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 55 1397/8/6
203498 13000 3,900,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 55 1397/8/5
203554 1 1250 937,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 51 1397/8/5
203492 12 236 56,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 50 1397/8/5
203110 2 300 480,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 93 1397/7/26