جستجو با قابلیت مشارکت در ساخت

جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
137 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه
150 متر
قیمت: 700000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
150 متر
قیمت: 450000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
1050 متر
قیمت: 290000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
انبار / گاراژ
0 متر
قیمت: 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
1200 متر
قیمت: 1440000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
200 متر
قیمت: 1300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
5
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
220 متر
قیمت: 7000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
136 متر
قیمت: 42000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
319 متر
قیمت: 287000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
202 متر
قیمت: 980000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
8
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
50 متر
قیمت: 340000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
147 متر
قیمت: 70000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
102 متر
قیمت: 940000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
175 متر
قیمت: 220000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
test
زمین
261 متر
قیمت: 3550000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
85 متر
قیمت: 112
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه
21 متر
قیمت: 150000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه
160 متر
قیمت: 150000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
500 متر
قیمت: 150000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
test
آپارتمان
170 متر
قیمت: 1050000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
11
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
180 متر
قیمت: 550000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت ملک تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
210655 150 700,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 3 1398/4/1
210507 3 150 450,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 39 1398/3/28
210427 1050 290,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 13 1398/3/26
210285 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 22 1398/3/20
210245 1200 1,440,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 17 1398/3/19
210223 200 1,300,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 24 1398/3/19
210206 220 7,000,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 24 1398/3/19
210201 136 42,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 18 1398/3/19
209972 319 287,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 29 1398/3/9
209889 2 202 980,000,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 37 1398/3/5
209857 4 50 340,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 31 1398/3/4
209853 147 70,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 26 1398/3/4
209849 1 7 102 940,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 22 1398/3/4
209827 175 220,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 26 1398/3/2
209677 261 3,550,000,000 33 1398/2/29
209653 7 85 112 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 100 1398/2/29
209609 21 150,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 34 1398/2/28
209625 160 150,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 36 1398/2/28
209535 500 150,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 23 1398/2/28
209421 1 4 170 1,050,000,000 3 79 1398/2/15
209396 180 550,000,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 62 1398/2/14
12345...