جستجو با قابلیت مشارکت در ساخت

جستجو با قابلیت مشارکت در ساخت

جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
269 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
test
ویلایی
303 متر
قیمت: 3600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
4
test
آپارتمان
160 متر
قیمت: 2700000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
8
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
110 متر
قیمت: 1400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
6
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
238 متر
قیمت: 10000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
1
test
زمین
525 متر
قیمت: 5775000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
228 متر
قیمت: 10000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
200 متر
قیمت: 200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
1
test
ویلایی
366 متر
قیمت: 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
900 متر
قیمت: 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
1000 متر
قیمت: 250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
134 متر
قیمت: 1800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
7
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
3000 متر
قیمت: 600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
5
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
145 متر
قیمت: 2030000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه
600 متر
قیمت: 15000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
3880 متر
قیمت: 30000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
5
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
1136 متر
قیمت: 1800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
4
test
کارگاه / کارخانه
640 متر
قیمت: 2500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ماه پیش
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
260 متر
قیمت: 412000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
722 متر
قیمت: 3400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
500 متر
قیمت: 350000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
195 متر
قیمت: 2700000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ماه پیش
3
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت ملک تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
232173 1 303 3,600,000,000 3 84 1399/6/10
227040 2 5 160 2,700,000,000 3 270 1399/3/26
228466 3 110 1,400,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 203 1399/4/16
236858 50 238 10,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 47 1399/9/16
236649 525 5,775,000,000 26 1399/9/2
236651 6 228 10,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 24 1399/9/16
236406 200 200,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 15 1399/9/16
223565 3 366 157 1399/2/15
236030 900 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 23 1399/8/21
236007 1000 250,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 19 1399/9/16
217593 1 134 1,800,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 251 1398/8/23
235637 1 3000 600,000,000 5 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 72 1399/8/11
235564 2 3 145 2,030,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 57 1399/8/10
234923 1 600 15,000,000,000 5 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 46 1399/8/1
234878 4 3880 30,000,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 57 1399/8/1
234771 1136 1,800,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 47 1399/8/14
234529 640 2,500,000,000 2 114 1399/7/16
234127 260 412,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 21 1399/8/14
217189 722 3,400,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 181 1398/8/19
233594 500 350,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 25 1399/8/14
233564 4 4 195 2,700,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 29 1399/8/14
12345...