جستجو با قابلیت مشارکت در ساخت

جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
100 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
350 متر
قیمت: 5200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
300 متر
قیمت: 8250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
test
ویلایی
360 متر
قیمت: 6000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
9930 متر
قیمت: 150000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
490 متر
قیمت: 480000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
95 متر
قیمت: 1500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه
300 متر
قیمت: 2100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
1 متر
قیمت: 400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
141 متر
قیمت: 211500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
612 متر
قیمت: 2800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
320 متر
قیمت: 850000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه
63 متر
قیمت: 8000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
177 متر
قیمت: 1750000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
860 متر
قیمت: 60000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
test
زمین
150 متر
قیمت: 880000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
1070 متر
قیمت: 750000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
9500000 متر
قیمت: 2000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
100 متر
قیمت: 250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
66 متر
قیمت: 653000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
6
test
باغ
5000 متر
قیمت: 12500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
230 متر
قیمت: 1200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت ملک تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
207686 5 350 5,200,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 15 1397/11/28
207507 3 300 8,250,000,000 9 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 15 1397/11/23
207264 2 360 6,000,000,000 6 137 1397/11/11
207238 9930 150,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 30 1397/11/11
207206 490 480,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 36 1397/11/9
206961 2 95 1,500,000,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 38 1397/11/4
206955 300 2,100,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 47 1397/11/2
206841 1 400,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 49 1397/11/1
206725 141 211,500,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 63 1397/10/26
206570 612 2,800,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 39 1397/10/25
206573 2 320 850,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 60 1397/10/23
206442 63 8,000,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 48 1397/10/20
206437 177 1,750,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 40 1397/10/20
206384 860 60,000,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 45 1397/10/19
206309 150 880,000,000 106 1397/10/17
206133 1070 750,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 44 1397/10/17
206102 9500000 2,000,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 59 1397/10/17
205258 10 100 250,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 36 1397/10/17
206058 4 4 66 653,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 39 1397/10/17
206164 5000 12,500,000,000 77 1397/10/13
205842 230 1,200,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 62 1397/10/9