جستجو با قابلیت مشارکت در ساخت

جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
156 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه
50 متر
قیمت: 480000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
8 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
265 متر
قیمت: 70000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
12 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
180 متر
قیمت: 2800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
180 متر
قیمت: 1750000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
125 متر
قیمت: 562500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
480 متر
قیمت: 110000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
304 متر
قیمت: 456000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
200 متر
قیمت: 3260000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
330 متر
قیمت: 9900000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
220 متر
قیمت: 1150000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
0
test
آپارتمان
75 متر
قیمت: 270000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
300 متر
قیمت: 1000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
75 متر
قیمت: 250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه
436 متر
قیمت: 5668000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
120 متر
قیمت: 1800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
240 متر
قیمت: 1100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
336 متر
قیمت: 1100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
22000 متر
قیمت: 1500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
171 متر
قیمت: 2300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
5830 متر
قیمت: 2350000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
1050 متر
قیمت: 290000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
3
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت ملک تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
213404 -3 50 480,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1398/5/26
213353 265 70,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1398/5/26
212939 3 180 2,800,000,000 5 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 17 1398/5/16
212899 1 180 1,750,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 13 1398/5/16
212802 1 125 562,500,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 20 1398/5/14
212746 480 110,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 18 1398/5/14
212404 304 456,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 15 1398/5/10
212194 200 3,260,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 26 1398/5/6
211003 3 330 9,900,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 78 1398/4/10
211819 2 220 1,150,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 19 1398/4/30
209042 6 75 270,000,000 2 205 1398/1/29
211676 1 300 1,000,000,000 5 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 19 1398/4/30
211452 75 250,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 32 1398/4/30
211374 436 5,668,000,000 5 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 27 1398/4/22
211377 2 4 120 1,800,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 13 1398/4/30
211227 240 1,100,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 19 1398/4/17
211226 336 1,100,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 29 1398/4/17
211225 22000 1,500,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 25 1398/4/17
211132 2 171 2,300,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 37 1398/4/15
211001 5830 2,350,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 30 1398/4/12
210427 1050 290,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 33 1398/3/26
12345...