× هشدار!
جستجوی ملک رهن واجاره
ویلایی
آپارتمان
تجاری-اداری
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت رهن
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
قیمت اجاره
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 200,000
 • 400,000
 • 600,000
 • 800,000
 • 1,000,000
 • 1,200,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 2,500,000
 • 3,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
2421 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
150 متر
قیمت رهن: 300000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
19 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
80 متر
قیمت رهن: 50000000 تومان
قیمت اجاره: 1700000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
160 متر
قیمت رهن: 200000000 تومان
قیمت اجاره: 10000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
0
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
105 متر
قیمت رهن: 330000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
100 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 4000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
10
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
110 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 4500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
40 متر
قیمت رهن: 50000000 تومان
قیمت اجاره: 7500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
180 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 6500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
test
انبار / گاراژ [ رهن و اجاره ]
300 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
70 متر
قیمت رهن: 50000000 تومان
قیمت اجاره: 1500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
8
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
70 متر
قیمت رهن: 150000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
5
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
85 متر
قیمت رهن: 300000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
60 متر
قیمت رهن: 200000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
750 متر
قیمت رهن: 1700000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
1700 متر
قیمت رهن: 4500000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
130 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 8500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
2
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
127 متر
قیمت رهن: 850000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
7
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
160 متر
قیمت رهن: 80000000 تومان
قیمت اجاره: 3000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
106 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 4500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
87 متر
قیمت رهن: 300000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
5
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
70 متر
قیمت رهن: 50000000 تومان
قیمت اجاره: 3000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت رهن قیمت اجاره تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
244191 -1 2 150 300,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 5 1400/8/3
244155 2 2 80 50,000,000 1,700,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 9 1400/8/1
243734 5 160 200,000,000 10,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 38 1400/7/4
243656 105 330,000,000 3 45 1400/6/30
242739 2 6 100 100,000,000 4,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 72 1400/5/3
243471 1 4 110 100,000,000 4,500,000 2 33 1400/6/20
244047 40 50,000,000 7,500,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 21 1400/7/25
243701 2 180 100,000,000 6,500,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 60 1400/7/3
244013 300 100,000,000 21 1400/7/27
244022 -1 70 50,000,000 1,500,000 116 1400/7/27
244042 2 4 70 150,000,000 106 1400/7/27
244066 85 300,000,000 2 22 1400/7/27
244067 60 200,000,000 1 21 1400/7/27
244081 5 750 1,700,000,000 20 17 1400/7/27
244082 7 1700 4,500,000,000 48 17 1400/7/27
244097 130 100,000,000 8,500,000 92 1400/7/27
244005 2 127 850,000,000 2 107 1400/7/27
244083 -1 2 160 80,000,000 3,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 14 1400/7/26
244052 2 4 106 100,000,000 4,500,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 22 1400/7/25
243998 5 87 300,000,000 2 198 1400/7/24
244014 4 70 50,000,000 3,000,000 1 23 1400/7/25
12345...
برگرد بالا