بانک اطلاعات جامع املاک کشور – زمین ، آپارتمان ، ویلایی - شهراملاک

جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
102093 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
190 متر
قیمت: 500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
113 متر
قیمت: 621500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
80 متر
قیمت: 1500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
8 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
118 متر
قیمت: 389400000
تومان
مشاهده جزئیات
test
8 ساعت قبل
15
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
112 متر
قیمت: 180000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
9 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
220 متر
قیمت: 140000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
12 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
1000 متر
قیمت: 1000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
12 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
45 متر
قیمت: 650000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
12 ساعت قبل
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
110 متر
قیمت: 737000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
12 ساعت قبل
6
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
280 متر
قیمت: 2300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
12 ساعت قبل
4
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
105 متر
قیمت: 1600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
12 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
18000000 متر
قیمت: 2100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
12 ساعت قبل
7
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
21000000 متر
قیمت: 3150000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
12 ساعت قبل
6
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
570 متر
قیمت: 120000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
13 ساعت قبل
5
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
90 متر
قیمت: 190000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
13 ساعت قبل
7
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
320 متر
قیمت: 850000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
13 ساعت قبل
10
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
82 متر
قیمت: 335000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
13 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
103 متر
قیمت: 130000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
13 ساعت قبل
7
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
112 متر
قیمت: 100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
13 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
520 متر
قیمت: 1850000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
13 ساعت قبل
5
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
51 متر
قیمت: 215000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
13 ساعت قبل
0
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت ملک تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
205167 2 190 500,000,000 5 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 2 1397/9/22
205165 1 3 113 621,500,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 2 1397/9/22
205151 80 1,500,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 2 1397/9/22
205150 1 3 118 389,400,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 2 1397/9/22
205149 7 7 112 180,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 5 1397/9/22
204729 2 220 140,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 6 1397/9/22
204723 1000 1,000,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 4 1397/9/22
204710 5 45 650,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1397/9/22
204706 3 5 110 737,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 3 1397/9/22
204678 2 6 280 2,300,000,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 2 1397/9/22
204672 3 4 105 1,600,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1397/9/22
204671 1 5 18000000 2,100,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 2 1397/9/22
204670 2 7 21000000 3,150,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 2 1397/9/22
204665 6 6 570 120,000,000,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 3 1397/9/22
204799 -2 2 90 190,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1397/9/22
204750 2 320 850,000,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1397/9/22
204755 4 4 82 335,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1397/9/22
204802 15 103 130,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1397/9/22
204856 112 100,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1397/9/22
204870 520 1,850,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1397/9/22
204871 2 4 51 215,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1397/9/22
12345...