جستجو با قابلیت معاوضه

جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
17148 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
333 متر
قیمت: 499500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
98 متر
قیمت: 539000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
12 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
62 متر
قیمت: 320000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
12 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
127 متر
قیمت: 900000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
12 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
117 متر
قیمت: 750000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
13 ساعت قبل
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه
130 متر
قیمت: 5900000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
13
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
120 متر
قیمت: 666000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
1
test
زمین
17000 متر
قیمت: 17000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
242 متر
قیمت: 750000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
138 متر
قیمت: 6400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
0
test
آپارتمان
185 متر
قیمت: 1300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
4
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
240 متر
قیمت: 720000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
78 متر
قیمت: 230000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
374 متر
قیمت: 300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
88 متر
قیمت: 1550000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
4
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
131 متر
قیمت: 700000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
test
آپارتمان
140 متر
قیمت: 650000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
5
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
85 متر
قیمت: 400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
300 متر
قیمت: 795000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
9
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
500 متر
قیمت: 1100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
0
test
آپارتمان
75 متر
قیمت: 370000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
7
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت ملک تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
209017 333 499,500,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1398/1/29
209012 3 3 98 539,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 8 1398/1/29
209006 1 4 62 320,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 5 1398/1/29
209002 1 3 127 900,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 4 1398/1/29
209020 1 5 117 750,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 12 1398/1/29
209009 130 5,900,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 12 1398/1/28
208987 2 120 666,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 19 1398/1/28
208983 17000 17,000,000,000 14 1398/1/28
208933 242 750,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 31 1398/1/26
208925 1 138 6,400,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 4 1398/1/26
208885 3 5 185 1,300,000,000 3 15 1398/1/25
208874 240 720,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 18 1398/1/25
208865 -1 4 78 230,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 52 1398/1/25
208859 1 374 300,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 13 1398/1/25
208856 88 1,550,000,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 7 1398/1/25
208831 131 700,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 52 1398/1/24
208808 8 9 140 650,000,000 3 51 1398/1/24
208768 4 4 85 400,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 13 1398/1/22
208777 300 795,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 7 1398/1/22
208779 500 1,100,000,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 3 1398/1/22
208791 1 3 75 370,000,000 2 46 1398/1/22
12345...