جستجو با قابلیت معاوضه

جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
17224 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
140 متر
قیمت: 900000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
13 ساعت قبل
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
103 متر
قیمت: 470000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
125 متر
قیمت: 750000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
270 متر
قیمت: 270000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
9
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
206 متر
قیمت: 412000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
5
test
زمین
204 متر
قیمت: 1938000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه
350 متر
قیمت: 3150000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
3
test
آپارتمان
79 متر
قیمت: 530000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
8
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
کارگاه / کارخانه
150 متر
قیمت: 700000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه
150 متر
قیمت: 700000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
600 متر
قیمت: 6000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
کارگاه / کارخانه
1000 متر
قیمت: 1500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
60 متر
قیمت: 380000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
test
ویلایی
157 متر
قیمت: 930000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
13
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
80 متر
قیمت: 290000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
test
آپارتمان
160 متر
قیمت: 1040000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
5
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
200 متر
قیمت: 5706000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
200 متر
قیمت: 5706000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
test
آپارتمان
107 متر
قیمت: 690000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
14
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
1870 متر
قیمت: 467500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
402 متر
قیمت: 4000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
3
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت ملک تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
210781 2 6 140 900,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 6 1398/4/3
210751 10 13 103 470,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 11 1398/4/2
210722 2 125 750,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 9 1398/4/2
210714 2 270 270,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 5 1398/4/2
210715 1 206 412,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 4 1398/4/2
210727 204 1,938,000,000 5 1398/4/2
210693 3 350 3,150,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 6 1398/4/1
210688 10 10 79 530,000,000 2 16 1398/4/1
210661 150 700,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 4 1398/4/1
210655 150 700,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 3 1398/4/1
210669 3 600 6,000,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 14 1398/4/1
210678 1000 1,500,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 6 1398/4/1
210654 60 380,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 11 1398/4/1
210646 2 157 930,000,000 4 32 1398/4/1
210666 4 5 80 290,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 18 1398/4/1
210641 2 6 160 1,040,000,000 3 13 1398/4/1
210603 2 200 5,706,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 34 1398/3/29
210600 2 200 5,706,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 11 1398/3/29
210599 3 6 107 690,000,000 2 39 1398/3/29
210571 1870 467,500,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 8 1398/3/29
210558 402 4,000,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 5 1398/3/29
12345...