جستجو با قابلیت معاوضه


جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
16847 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
300 متر
قیمت (تومان) : 110000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
546 متر
قیمت (تومان) : 1500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
18 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
146 متر
قیمت (تومان) : 700000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
19 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه
13 متر
قیمت (تومان) : 397700000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
18 متر
قیمت (تومان) : 32000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
دیروز
0
test
آپارتمان
173 متر
قیمت (تومان) : 695000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
10
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
104 متر
قیمت (تومان) : 95000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
103 متر
قیمت (تومان) : 500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
300 متر
قیمت (تومان) : 690000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
128 متر
قیمت (تومان) : 1071000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
170 متر
قیمت (تومان) : 1200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
161 متر
قیمت (تومان) : 1050000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
105 متر
قیمت (تومان) : 750000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
133 متر
قیمت (تومان) : 280000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
زمین
1000 متر
قیمت (تومان) : 50000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
347 متر
قیمت (تومان) : 525000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
157 متر
قیمت (تومان) : 250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
161 متر
قیمت (تومان) : 480000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی
90 متر
قیمت (تومان) : 300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
120 متر
قیمت (تومان) : 456000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
129 متر
قیمت (تومان) : 685000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
0
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت ملک تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
199278 300 110,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 3 1397/5/24
199055 3 546 1,500,000,000 6 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 4 1397/5/23
199054 4 146 700,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 6 1397/5/23
199153 1 13 397,700,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 8 1397/5/23
199143 18 32,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 5 1397/5/23
198871 3 7 173 695,000,000 3 60 1397/5/22
198915 104 95,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 6 1397/5/22
198911 3 103 500,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 17 1397/5/22
198888 2 300 690,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 5 1397/5/22
198415 3 4 128 1,071,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 10 1397/5/21
198828 170 1,200,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 4 1397/5/21
198794 161 1,050,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 8 1397/5/21
198788 3 105 750,000,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 10 1397/5/21
198767 2 133 280,000,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 6 1397/5/21
198323 1000 50,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 10 1397/5/20
198318 1 347 525,000,000 4 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 7 1397/5/20
198310 1 157 250,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 8 1397/5/20
198405 2 161 480,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 14 1397/5/20
198352 2 90 300,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 16 1397/5/20
198343 1 120 456,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 27 1397/5/20
198264 129 685,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 16 1397/5/18
12345...