جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
28553 مورد یافت شد.
test
زمین
1500 متر
قیمت (تومان) : 320000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
0
test
آپارتمان
54 متر
قیمت (تومان) : 620000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5
test
آپارتمان
92 متر
قیمت (تومان) : 1140000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2
test
آپارتمان
134 متر
قیمت (تومان) : 1809000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
آپارتمان
123 متر
قیمت (تومان) : 1020000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3
test
آپارتمان
77 متر
قیمت (تومان) : 695000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3
test
آپارتمان
75 متر
قیمت (تومان) : 650000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
آپارتمان
92 متر
قیمت (تومان) : 1012000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5
test
آپارتمان
95 متر
قیمت (تومان) : 750000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
آپارتمان
130 متر
قیمت (تومان) : 1730000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
آپارتمان
95 متر
قیمت (تومان) : 930000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3
test
آپارتمان
128 متر
قیمت (تومان) : 1665000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3
test
آپارتمان
90 متر
قیمت (تومان) : 1340000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
آپارتمان
83 متر
قیمت (تومان) : 670000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
آپارتمان
88 متر
قیمت (تومان) : 1100000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3
test
آپارتمان
90 متر
قیمت (تومان) : 1080000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2
test
آپارتمان
129 متر
قیمت (تومان) : 1250000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
آپارتمان
93 متر
قیمت (تومان) : 1200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
آپارتمان
67 متر
قیمت (تومان) : 1000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4
test
آپارتمان
84 متر
قیمت (تومان) : 680000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
test
آپارتمان
63 متر
قیمت (تومان) : 470000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
1
12345...