بانک اطلاعات جامع املاک کشور – زمین ، آپارتمان ، ویلایی - شهراملاک

جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
33855 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
61 متر
قیمت: 950000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
9 ساعت قبل
7
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
57 متر
قیمت: 590000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
4
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
کارگاه / کارخانه
5564 متر
قیمت: 4000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
1000 متر
قیمت: 4500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
152 متر
قیمت: 4600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
8
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
75 متر
قیمت: 147000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
73 متر
قیمت: 1180000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
4
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
70 متر
قیمت: 500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه
19 متر
قیمت: 870000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
6 روز قبل
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
123 متر
قیمت: 9500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
55 متر
قیمت: 114400000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
53 متر
قیمت: 1219000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
7
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
109 متر
قیمت: 1853000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
10
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
132 متر
قیمت: 1280000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
80 متر
قیمت: 130000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
126 متر
قیمت: 1386000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه
0 متر
قیمت: 3640000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
مغازه
0 متر
قیمت: 4000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
1000 متر
قیمت: 500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
1600 متر
قیمت: 1120000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان
108 متر
قیمت: 1750000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
11
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت ملک تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
213391 4 5 61 950,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1398/5/26
213332 2 4 57 590,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 4 1398/5/26
213292 5564 4,000,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 7 1398/5/24
213283 1000 4,500,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 4 1398/5/24
213251 20 22 152 4,600,000,000 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 5 1398/5/24
213226 4 4 75 147,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1398/5/24
213138 4 4 73 1,180,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 2 1398/5/24
213211 3 70 500,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 3 1398/5/24
210398 19 870,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 12 1398/3/27
213036 3 5 123 9,500,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1398/5/24
213029 2 6 55 114,400,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1 1398/5/24
212963 3 5 53 1,219,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 19 1398/5/16
212962 5 10 109 1,853,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 21 1398/5/16
212959 21 132 1,280,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 21 1398/5/16
212884 8 19 80 130,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 23 1398/5/15
209611 8 30 126 1,386,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 31 1398/2/28
212882 3,640,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 20 1398/5/15
212881 4,000,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 19 1398/5/15
212877 1000 500,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 21 1398/5/15
211147 1600 1,120,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 20 1398/4/30
212856 8 10 108 1,750,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 19 1398/5/15
12345...