× هشدار!
پیرایش(کارشناس فروش)
5 / 4
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
جمهوری نبش کوچه38 شهر املاک
تلفن :
02532611537
تلفن همراه :
09100786169
تحصیلات :
لیسانس
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
120 متر
قیمت (تومان) : 2350000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
6
220 متر
قیمت (تومان) : 6900000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 روز قبل
12
130 متر
قیمت (تومان) : 2900000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
8
264 متر
قیمت (تومان) : 7000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 روز قبل
6
105 متر
قیمت (تومان) : 3000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
240 متر
قیمت (تومان) : 9800000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
0
226 متر
قیمت (تومان) : 7000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
9
160 متر
قیمت (تومان) : 3500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
6
87 متر
قیمت (تومان) : 1650000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
6
110 متر
قیمت (تومان) : 2000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
12
625 متر
قیمت (تومان) : 13750000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
0
200 متر
قیمت (تومان) : 2400000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 هفته پیش
10
نظر دهید
برگرد بالا