× هشدار!
(کارشناس رهن و اجاره)
5 /
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
تحصیلات :
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده
96 متر
قیمت رهن (تومان) : 50000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 6000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ماه پیش
2
105 متر
قیمت رهن (تومان) : 280000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
115 متر
قیمت رهن (تومان) : 30000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 3500000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
115 متر
قیمت رهن (تومان) : 200000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
120 متر
قیمت رهن (تومان) : 150000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
2
90 متر
قیمت رهن (تومان) : 200000000
تومان
قیمت اجاره (تومان) : 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
نظر دهید
برگرد بالا