× هشدار!
جستجوی ملک فروشی
ویلایی
آپارتمان
تجاری-اداری
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
32 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
541 متر
قیمت: 5410000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
10000 متر
قیمت: 1500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
2000 متر
قیمت: 600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ماه پیش
0
test
باغ
630 متر
قیمت: 1000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
20000 متر
قیمت: 700000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
test
باغ
60 متر
قیمت: 3500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
test
باغ
600 متر
قیمت: 2000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
120 متر
قیمت: 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
test
باغ
700 متر
قیمت: 1300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
11
test
باغ
2000 متر
قیمت: 12000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
3400 متر
قیمت: 14000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ماه پیش
0
test
باغ
400 متر
قیمت: 1600000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ماه پیش
0
test
باغ
8800 متر
قیمت: 1300000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
734 متر
قیمت: 955000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
650 متر
قیمت: 1500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ماه پیش
0
test
باغ
1650 متر
قیمت: 350000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 ماه پیش
6
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
0 متر
قیمت: 0
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
921 متر
قیمت: 6500000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
7 ماه پیش
0
test
باغ
800 متر
قیمت: 450000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
8 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
1000 متر
قیمت: 1000000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
9 ماه پیش
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
باغ
5000 متر
قیمت: 1200000000
تومان
مشاهده جزئیات
test
10 ماه پیش
4
12
برگرد بالا