× هشدار!
جستجوی ملک رهن واجاره
ویلایی
آپارتمان
تجاری-اداری
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت رهن
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
قیمت اجاره
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 200,000
 • 400,000
 • 600,000
 • 800,000
 • 1,000,000
 • 1,200,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 2,500,000
 • 3,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
255 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
400 متر
قیمت رهن: 70000000 تومان
قیمت اجاره: 25000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 روز قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
120 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 10000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک هفته پیش
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
70 متر
قیمت رهن: 40000000 تومان
قیمت اجاره: 3500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
160 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 12000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 هفته پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
23 متر
قیمت رهن: 30000000 تومان
قیمت اجاره: 1500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
200 متر
قیمت رهن: 50000000 تومان
قیمت اجاره: 6000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
3 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
120 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 12000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
200 متر
قیمت رهن: 130000000 تومان
قیمت اجاره: 5000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
60 متر
قیمت رهن: 50000000 تومان
قیمت اجاره: 6500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
60 متر
قیمت رهن: 10000000 تومان
قیمت اجاره: 700000 تومان
مشاهده جزئیات
test
4 ماه پیش
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
80 متر
قیمت رهن: 15000000 تومان
قیمت اجاره: 2200000 تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
90 متر
قیمت رهن: 10000000 تومان
قیمت اجاره: 2500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
70 متر
قیمت رهن: 70000000 تومان
قیمت اجاره: 2000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
13 متر
قیمت رهن: 1500000 تومان
قیمت اجاره: 600000 تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
34 متر
قیمت رهن: 15000000 تومان
قیمت اجاره: 1500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
70 متر
قیمت رهن: 50000000 تومان
قیمت اجاره: 4500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
60 متر
قیمت رهن: 20000000 تومان
قیمت اجاره: 2500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
5 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
17 متر
قیمت رهن: 70000000 تومان
قیمت اجاره: 1000 تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
10 متر
قیمت رهن: 10000000 تومان
قیمت اجاره: 1850000 تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ماه پیش
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
170 متر
قیمت رهن: 80000000 تومان
قیمت اجاره: 6000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ماه پیش
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
تجاری-اداری [ رهن و اجاره ]
250 متر
قیمت رهن: 850000000 تومان
قیمت اجاره: 4500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
6 ماه پیش
6
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت رهن قیمت اجاره تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
241025 400 70,000,000 25,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 15 1400/2/8
234010 2 120 100,000,000 10,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 151 1399/7/7
237494 3 70 40,000,000 3,500,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 83 1399/9/23
40921 160 100,000,000 12,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 305 1392/12/5
239527 23 30,000,000 1,500,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 64 1399/11/20
234448 200 50,000,000 6,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 82 1399/7/15
237895 120 100,000,000 12,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 70 1399/9/29
236548 200 130,000,000 5,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 83 1399/8/29
229534 4 60 50,000,000 6,500,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 79 1399/4/31
238116 60 10,000,000 700,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 58 1399/10/7
229759 1 80 15,000,000 2,200,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 138 1399/5/2
237762 90 10,000,000 2,500,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 81 1399/9/26
229609 -1 70 70,000,000 2,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 87 1399/5/1
237423 13 1,500,000 600,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 66 1399/9/19
237069 34 15,000,000 1,500,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 56 1399/9/13
236829 70 50,000,000 4,500,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 58 1399/9/6
236794 60 20,000,000 2,500,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 87 1399/9/5
236671 17 70,000,000 1,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 73 1399/9/3
236314 10 10,000,000 1,850,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 102 1399/8/25
235898 -1 170 80,000,000 6,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 64 1399/8/18
235375 250 850,000,000 4,500,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 83 1399/8/5
12345...
برگرد بالا