× هشدار!
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 50   متر مربع
حداکثر مساحت : 70   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 40,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : شهرری
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/12/10
کد متقاضی : 141244
تلفن همراه : 09337221978

برگرد بالا