× هشدار!
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 85   متر مربع
حداکثر مساحت : 120   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/12/16
کد متقاضی : 141351
تلفن همراه : 09388816199

برگرد بالا