× هشدار!
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 500   متر مربع
حداکثر مساحت : 1000   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : دستجرد
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1399/12/23
کد متقاضی : 141436
تلفن همراه : 09127534080

برگرد بالا