× هشدار!
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 65   متر مربع
حداکثر مساحت : 70   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : اصفهان
منطقه : بلوار شفق , بلوار کشاورز , حافظ , حکیم نظامی , خردمند , دروازه شیراز , دستگرد , دقیقی , رودکی , سپاهانشهر , شریعتی , شهرک ولیعصر , فیض , قائمیه , کشاورز , محتشم کاشانی , مفتح
تاریخ ثبت : 1400/1/21
کد متقاضی : 141608
تلفن همراه : ۰۹۲۱۱۹۲۴۶۶۷

برگرد بالا