× هشدار!
متقاضیان رهن و اجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
4216 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 64   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 40,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 65,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/8/1
کد متقاضی : 143051
تلفن همراه : 09109648103 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 40   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 40,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 8,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/7/29
کد متقاضی : 143041
تلفن همراه : 09150693345 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 51   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 3,000,000  تومان
شهر : تهران
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/7/19
کد متقاضی : 143006
تلفن همراه : 09102435619
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 150   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 200,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 6,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/7/8
کد متقاضی : 142943
تلفن همراه : 09196636172 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 250,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 6,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/7/6
کد متقاضی : 142932
تلفن همراه : 09150693345 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 150,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 5,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/6/30
کد متقاضی : 142884
تلفن همراه : (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 95   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 200,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 100,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/6/25
کد متقاضی : 142859
تلفن همراه : 09150693345 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 50   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/6/25
کد متقاضی : 142855
تلفن همراه : 09150693345 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 94   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 200,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/6/22
کد متقاضی : 142841
تلفن همراه : 09109648103 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 1,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/6/22
کد متقاضی : 142838
تلفن همراه : 09109648103 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر  
برگرد بالا