× هشدار!
متقاضیان رهن و اجاره
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
4186 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 4,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/5/4
کد متقاضی : 142570
تلفن همراه : 09398535800 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 5,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/5/3
کد متقاضی : 142564
تلفن همراه : 09398535800 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 2,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/5/3
کد متقاضی : 142562
تلفن همراه : 09398535800 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 100,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 2,500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/5/2
کد متقاضی : 142550
تلفن همراه : 09398535800 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 50,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 3,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/4/29
کد متقاضی : 142530
تلفن همراه : 09150693345 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 600,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/4/27
کد متقاضی : 142520
تلفن همراه : 09398535800 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 60,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : 2,500,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/4/27
کد متقاضی : 142512
تلفن همراه : 09398535800 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : 250,000,000  تومان
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/4/27
کد متقاضی : 142505
تلفن همراه : 09398535800 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/4/26
کد متقاضی : 142502
تلفن همراه : 09398535800 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : مغازه
نوع معامله : رهن / اجاره
حداقل مساحت : 25   متر مربع
حداکثر مساحت : 30   متر مربع
حداکثر قیمت رهن : - - -
حداکثر قیمت اجاره : - - -
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/4/26
کد متقاضی : 142501
تلفن همراه : 09398535800 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر  
برگرد بالا