× هشدار!
متقاضیان خرید و فروش
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
8475 مورد یافت شد.
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 4,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 7,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/5/18
کد متقاضی : 145588
تلفن همراه : 09120525422 (کارشناس) (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,300,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,350,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/5/18
کد متقاضی : 145587
تلفن همراه : 09128535264 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 130   متر مربع
حداکثر مساحت : 170   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 4,500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 4,800,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/5/18
کد متقاضی : 145586
تلفن همراه : 09127469400 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/5/18
کد متقاضی : 145585
تلفن همراه : 09128535264 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی - آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,850,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/5/18
کد متقاضی : 145584
تلفن همراه : 09057556272 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 90   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : 20 متری فجر , 30 متری قائم , انسجام , بلوار قائم , بلوار محمود نژاد , بنیاد , دانیال , زنبیل آباد , سالاریه
تاریخ ثبت : 1401/5/18
کد متقاضی : 145583
تلفن همراه : 09928502907 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 120   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 3,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 3,200,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/5/18
کد متقاضی : 145582
تلفن همراه : 09128535264 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,300,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : بنیاد
تاریخ ثبت : 1401/5/18
کد متقاضی : 145581
تلفن همراه : 09195876499 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,600,000,000  تومان
شهر : بابلسر
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/5/18
کد متقاضی : 145580
تلفن همراه : 09396491062 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,500,000,000  تومان
شهر : فریدون کنار
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1401/5/18
کد متقاضی : 145579
تلفن همراه : 09117945806 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر  
برگرد بالا