× هشدار!
متقاضیان خرید و فروش
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
8245 مورد یافت شد.
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 75   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : 550,000,000  تومان
شهر : مارلیک
منطقه : حسابی
تاریخ ثبت : 1400/5/6
کد متقاضی : 142579
تلفن همراه : 09011036146
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,200,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/5/5
کد متقاضی : 142578
تلفن همراه : 09127597543 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 2,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 2,200,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/5/5
کد متقاضی : 142577
تلفن همراه : 09109707814 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,500,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/5/5
کد متقاضی : 142576
تلفن همراه : 09127481169 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 1,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,100,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/5/5
کد متقاضی : 142575
تلفن همراه : 09109707814 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 3,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 3,300,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/5/5
کد متقاضی : 142574
تلفن همراه : 09109707814 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 90   متر مربع
حداکثر مساحت : 130   متر مربع
حداقل قیمت خرید : 1,400,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 1,800,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/5/5
کد متقاضی : 142573
تلفن همراه : 09127469400 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : زمین/باغ
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 10,000,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 12,000,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/5/5
کد متقاضی : 142572
تلفن همراه : 09109707814 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : آپارتمان
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : 80   متر مربع
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : 700,000,000  تومان
حداکثر قیمت خرید : 800,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : - - -
تاریخ ثبت : 1400/5/4
کد متقاضی : 142571
تلفن همراه : 09127597543 (کارشناس شهر املاک)
نوع ملک : ویلایی
نوع معامله : خرید / فروش
حداقل مساحت : - - -
حداکثر مساحت : - - -
حداقل قیمت خرید : - - -
حداکثر قیمت خرید : 3,500,000,000  تومان
شهر : قم
منطقه : بلوار محمود نژاد , بنیاد , بوعلی , جمهوری , زنبیل آباد , سالاریه , عطاران , گلستان , میثم
تاریخ ثبت : 1400/5/4
کد متقاضی : 142569
تلفن همراه : 09100786169 (کارشناس شهر املاک)
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر  
برگرد بالا